دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس کرج ، مهرشهر ، بلوار ارم ، بلوار آزادی ، بلوار ملت شرقی ، پلاک 26 ، مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
تلفن 02633292836
شماره تماس دوم 02633292837
شماره همراه 09357422900
شرح کلی خدمات

نگهداری توانبخشی سالمندان شکیبا نگهداری از سالمندان مراقبتهای پرستاری ، ویزیت پزشک فیزیو تراپی ، روانشناسی کارشناسی تغذیه ، مدد کاری