دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس خيابان بهشتي ، بعد از چهارراه طالقاني- چهار صد دستگاه جنب استخر دانش درمانگاه شهيد راست روش
تلفن 02632700011
شرح کلی خدمات

پزشکی ، دندانپزشکی ، مامایی ، آزمایشگاه ، واکسن