دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس خيابان بهشتي ، بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ، ساختمان نیلوفر ، طبقه همکف
تلفن 02632248173
شرح کلی خدمات

مطب اسكن قلب با روش اسپكت -عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-انجام کلیه اسکن های رادیو ئوکلئاید-آزمایشهای هورمونی و درمان پرکاری تیروئید-با رادیو اکتیو ، سنجش تراکم استخوان واسكن قلب به روش اسپكت