دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس حصارک - سه راه پست خانه - انتهای بلوار آزادی - درمانگاه بوعلی سینا
تلفن 02634562943
شرح کلی خدمات

پزشک عمومی