دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس کرج، چهارراه طالقانی، ابتدای بلوار ماهان، جنب آموزش و پرورش قدیم،مرکز مشاوره رازی
تلفن 34429099
شماره تماس دوم 34429098
ایمیل moshaverealborz@yahoo.com
شرح کلی خدمات

ارائه کننده کلیه خدمات روانشناختی و مشاوره ای از جمله موارد زیر:مشاوره بالینی،خانواده،ازدواج،کودک،تحصیلی، خدمات روانپزشکی، آزمون های روانشناختی، هوش و ....