دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس خیابان شهید بهشتی، سه راه گوهردشت، انتهای ولیعصر پنجم، جنب پارک، پلاک 3
تلفن 02632756290
شماره تماس دوم 02632700148
شماره همراه 09052017570
ایمیل razilaboratory.karaj@gmail.com
وب سایت http://www.razipatholab.com/fa/home.php
شرح کلی خدمات

کلیه تست های ژنتیک مولکولی انجام می پذیرد. کلیه تست های ژنتیک پزشکی (کاریوتایپ، NIPT, FISH و...)انجام می پذیرد.تست های ایمنوفنوتایپینگ (بررسی CD Markers) با روش فلوسایتومتری انجام می شود.