دسته بندی مشاغل

نمونه کار دکتر حمیدرضا مفرد

نمونه کار جراحی بینی,نمونه جراحی بینی دکتر مفرد,نمونه کار دکتر حمیدرضا مفرد

نمونه کار دکتر حمیدرضا مفرد برای جراحی بینی

دکتر حمیدرضا مفرد جراح بینی در کرج

دکتر حمیدرضا مفرد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۹ (دستیار ارشد به مدت یکسال) - رتبه سوم بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک کشور درسال ۱۳۸۹ - تخصص جراحی عمومی :دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۵ (دستیار ارشد به مدت یکسال) - رتبه پنجم بورد تخصصی جراحی عمومی کشور درسال ۱۳۸۵ - دکترای پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۳۷۸ - دیپلم دبیرستان محمودیه کاشان سال تحصیلی ۱۳۷۰-۱۳۶۹رتبه ممتاز - رتبه اول مسابقات علمی دبیرستانهای کاشان سال تحصیلی۱۳۶۹-۱۳۶۸ - رتبه اول مسابقات ریاضی مدارس راهنمایی کاشان سال تحصیلی ۱۳۶۵-۱۳۶۶ بیش از 10000 عمل موفق جراحی.

نمونه کارهای دکتر حمیدرضا مفرد در جراحی بینی

جراحی بینی توسط دکتر حمیدرضا مفردجراحی بینی در کرجنمونه جراحی بینی دکتر مفرد

نمونه کار دکتر حمیدرضا مفرددکتر حمیدرضا مفردنمونه کار دکتر مفرد

 

نمونه کار دکتر حمیدرضا مفردجراحی بینی توسط دکتر مفردجراحی بینی-دکتر مفرد