دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس حصارک، خیابان آقا رضایی، نبش کوچه خوشبویی
تلفن ۰۲۶۳۴۵۶۰۰۰۴
شماره تماس دوم ۰۲۶۳۳۵۳۷۵۱۸
شماره همراه ۰۹۳۷۳۰۷۱۰۹۳
شرح کلی خدمات

عضو رسمی اتحادیه قالیشویان استان البرز