دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس عظیمیه نرسیده به میدان مهران کلینیک مه طبقه2 آزمایشگاه شبانه روزی پاتو بیو لوژی مهر عظیمیه
تلفن 02632521254
شماره تماس دوم 02632521253
شرح کلی خدمات

انجام کلیه آزمایش ها