دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس حسن آباد ، شهرک امام رضا ، بلوار معلم ، نبش معلم هشتم ، پلاک 101
تلفن 02632509439
شماره تماس دوم 02632536091
شرح کلی خدمات

داخلی ، جراحی ، پزشک عمومی ، مامایی