دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس گلشهر ، كرج نو ابتداي بلوارسرداران شرقي
شرح کلی خدمات

دندانپزشکی ، داخلی ، پزشک عمومی ، ترک اعتیاد