دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس کرج-خیابان بهشتی-روبه رو پمپ بنزین
تلفن 02632224590
شماره تماس دوم 02632220004
شرح کلی خدمات

این سینما سال ۱۳۴۲ توسط سه علاقمند به سینما به نامهای کمالی.اعتمادی.جمشیدخان افتتاح و اسم سینما حروف اول اسم این عزیزان " کاج " قرار داده شد .در سال ۱۳۵۹ به هجرت تغییر کرد ؛ سال ۱۳۷۹ سالن نصر بر روی خروجی سینما با ظرفیت ۱۰۲ نفر ساخته شد . ظرفیت سینما هجرت بیش از ۸۰۰ نفر می باشد .