دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس ابتدایی: کرج، کارخانه قند، بلوار شهید فهمیده، بلوار نمازی خواه
تلفن 02632776122
شماره همراه 09121611633
شرح کلی خدمات