دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس مصباح ، روبروي درب جنوبي دانشگاه
تلفن 02632804070
شرح کلی خدمات

تنظیم خانواده ، پزشکی ، آزمایشگاه ، واکسیناسیون