دسته بندی مشاغل
اطلاعات تماس
آدرس ميدان كرج ، ابتداي خيابان دانشكده ، جنب كفش ملي
تلفن 02632221818
شماره تماس دوم 02632229283
شماره همراه 09126614430
شرح کلی خدمات

درمانگاه عمومی تخصصی