دسته بندی مشاغل

انتخاب محدوده

تصویر پیش فرض
مرکز خرید مهستان
(مرکز خرید و برج)
کرج / میدان نبوت جزئیات
تصویر پیش فرض
مجتمع نیکا مال در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / گوهردشت جزئیات
تصویر پیش فرض
 برج تجاری و اداری قائم در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / آزادگان جزئیات
تصویر پیش فرض
 مجتمع تجاری چچلاس در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / گوهردشت جزئیات
تصویر پیش فرض
برج میلاد در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / آزادگان جزئیات
تصویر پیش فرض
برج تجاری طالقانی در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / طالقانی جزئیات
تصویر پیش فرض
مجتمع تجاری پارسیان در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / میدان نبوت جزئیات
تصویر پیش فرض
 مجتمع تجاری اداری یادمان در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / آزادگان جزئیات
تصویر پیش فرض
 مجتمع تجاری، اداری سپهر در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / مهرشهر جزئیات
تصویر پیش فرض
 مجتمع تجاری و اداری سلوک در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / میدان شهدا جزئیات
تصویر پیش فرض
 مرکز خرید آراد در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / گلشهر جزئیات
تصویر پیش فرض
بازار بزرگ آزادی در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / میدان کرج جزئیات
تصویر پیش فرض
 برج پاسارگاد در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / مهرشهر جزئیات
تصویر پیش فرض
مجتمع اداری تجاری پارسه در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / مشکین دشت جزئیات
تصویر پیش فرض
بازار کامپیوتر کیش در کرج
(مرکز خرید و برج)
کرج / هفت تیر جزئیات